Inspecties

Veilige speeltoestellen door professionele inspectie

Kinderen moeten lekker vrijuit spelen. Daarom willen we graag dat de speelplek en het speeltoestel veilig is. Dan kunnen kinderen naar hartenlust genieten, zonder gevaar te lopen.

Een ABOS-medewerker staat in laagwater met een waterbestendige overall en draait een schroef aan
De inspecties van ABOS

Type inspecties

Een ABOS-medewerker staat in het zand en inspecteert een speeltoestel

Jaarlijkse veiligheidsinspectie

De jaarlijkse veiligheidsinspectie is aan te bevelen. Eens per jaar controleert een bevoegde inspecteur het speeltoestel. De algemene veiligheidseisen uit de normen ‘NEN-EN 1176 en 1177 speeltoestellen en bodemoppervlakken van speelplaatsen’ en het WAS zijn de basis voor deze inspectie.

Bij de jaarlijkse inspectie inspecteren we bijvoorbeeld op valhoogte, beknelling, slijtage, vandalisme en algehele technische staat van een toestel. 

Van de resultaten van de jaarlijkse inspectie ontvangt u een handig inspectierapport.

Een ABOS-medewerker staat in het water van Vinkeveen met een waterbestendige overall en inspecteert een speelroer

Visuele inspectie

Naast de jaarlijkse inspectie is het waardevol om tussentijds ook visuele inspecties te doen. Bij een visuele inspectie controleren we snel en doeltreffend of het toestel er nog zo bij staat als bij de jaarlijkse inspectie. Deze resultaten delen we in een inspectierapport

Het aantal visuele inspecties bepalen we graag in overleg met de opdrachtgever, gebaseerd op de voorschriften van de fabrikant van het speeltoestel. 

Heeft u speeltoestellen die veel gebruikt worden? Dan is het geweldig belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de staat van deze speeltoestellen. Een regelmatige visuele inspectie zorgt ervoor dat u jaarrond de speelveiligheid van uw kinderen waarborgt.

Twee blonde meisjes lopen hand in hand door een buiten speelpark

Sociale inspectie

Een speeltoestel staat in een speeltuin of op een publiek terrein. Daarom is de speelomgeving ook zeer belangrijk voor een veilige speelervaring van een kind. Daarvoor heeft ABOS de sociale inspectie. Hierin beantwoorden we vragen als:

Is de speelplek verlicht? Goed toegankelijk? Kunnen kinderen in de gaten gehouden worden? Staat het speeltoestel niet te dicht bij het water of bij een muur? Staan er voldoende bankjes?

We brengen de risico’s en gevaren van de omgeving voor u in kaart. De resultaten zetten we om in een maatwerk advies. Dankzij deze sociale inspectie heeft u nog meer grip op speelveiligheid.

Wilt u naast de verplichte jaarlijkse inspectie ook een sociale inspectie? Dat kan. De sociale inspectie combineren we vaak met de jaarlijkse inspectie, als we al op uw locatie zijn.

Een speeltuin met een pad en bomen op de achtergrond

Opleveringsinspectie

Wanneer er een gecertificeerd speeltoestel geplaatst is, kunnen kinderen als het goed is veilig gaan spelen. Na de plaatsing is het wel verstandig om de voorschriften van de fabrikant te toetsen in de praktijk. Zo weet u namelijk zeker dat wat u plaatst goed is. Met name bij natuurlijk speelelementen raden wij aan om de opleveringsinspectie te doen.

Met de opleveringsinspectie toetsen wij het technisch constructiedossier van de fabrikant in de praktijk. De resultaten hiervan ontvangt u weer in een overzichtelijk inspectierapport.

Een man die een mobiele telefoon vasthoudt in een speeltuin

HIC-meting

Wijst een inspectie erop dat ondergrond van het speeltoestel onvoldoende dempend is? Dan adviseren wij een HIC-meting. Met de HIC-meting (Head Injury Critiroen-meting) meten we de dempingkwaliteit van het bodemoppervlak.

Het bodemoppervlak onder een speeltoestel is erg belangrijk voor de speelveiligheid. Het voorkomt ernstig letsel bij een eventuele val. Door weersomstandigheden, zand, vuil, intensief gebruik en veroudering kan het bodemoppervlak minder dempend worden. 

Verantwoordelijkheid en Veiligheid

Het belang van speeltoestelinspecties volgens het Warenwetbesluit

Als eigenaar of beheerder van één of meerdere speeltoestellen in een publieke ruimte bent u hier verantwoordelijk voor. Wanneer u speeltoestellen heeft staan op uw locaties, bent u op basis van de Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen verplicht  om deze goed te onderhouden en regelmatig te laten inspecteren.

ABOS heeft veel kennis over inspecties en ervaring bij allerlei typen organisaties. Dankzij onze check waarborgen we de kwaliteit en veiligheid van uw speelvoorziening en kunnen uw kinderen veilig spelen.

ABOS weet alles over over speeltoestellen. We hoeven maar te bellen en ze helpen en denken mee. Ze ontzorgen ons volledig en we weten elkaar te vinden.
De profielfoto van Jef Lameriks

Jef Lameriks

Opzichter speeltoestellen, Gemeente Maastricht

Zo gaan we te werk

Kennismaking

We ontdekken uw wensen en uw locaties en stemmen onze aanpak daarop af.

Offerte

We maken een prijs voor het inspecteren van uw speeltoestellen, en voorzien dit eventueel van een plan van aanpak.

Inplannen inspectie(s)

De inspecties worden ingepland bij ons in het systeem en gedeeld met u.

Veiligheidsinspectie

We voeren de inspectie daadwerkelijk uit en brengen u hiervan op de hoogte.

Inspectierapport

In het rapport benoemen we de positieve punten van het speeltoestel. Daarnaast melden we de onveilige situaties aan de hand van detailfoto’s. Het inspectierapport wordt u … toegezonden / vindt u in de app?

Reparatie, onderhoud of advies (optioneel)

Ontzorgen zit in onze genen. Daardoor bespreken we de bevindingen en de lijst met aandachtspunten uit de inspectie graag met u. Ook kunnen we voor u een vrijblijvende offerte uitbrengen voor de reparatiewerkzaamheden.

Goed opgeleid gecertificeerd personeel

Inspecteert onafhankelijk volgens WAS 2023

Integrale dienstverlening

Aangesloten bij branchevereniging

Digitaal

Vraag een inspectie aan

ABOS ontzorgt u graag bij het waarborgen van de veiligheid van uw spelende kinderen. Vraag tijdig een inspectie aan of neem contact op voor meer informatie. Wilt u weten of uw speeltoestel geïnspecteerd moet worden? Doe dan de veiligheidsscan.

Een ABOS-medewerker staat op een houten aanlegplaats met een inspectie toestel in zijn handen

Veelgestelde vragen

We krijgen regelmatig vragen over onze dienstverlening of de normen voor veilig spelen. Hieronder geven we antwoord op een aantal veelgestelde vragen.

Een ABOS-klantenservice medewerker glimlacht terwijl zij belt

Wat inspecteren we bij een inspectie?

Tijdens de inspectie bekijken we of er slijtage of schade aan onderdelen van het speeltoestel is waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Het gaat daarbij niet alleen om de duidelijk zichtbare problemen zoals scherpe delen of losse bouten, maar juist ook om de kleine gebreken met een hoog risico. Bijvoorbeeld kleine spleetjes waar een koordje van een jas achter kan blijven haken met verstikkingsgevaar tot gevolg. Vaak zijn dit soort gebreken heel eenvoudig op te lossen.

Hoe bepalen we de urgentie van constateringen bij een inspectie?

Tijdens een inspectie maken we constateringen aan. Dit zijn gebreken die we hebben geconstateerd op basis van de normen. Op basis van onze veiligheidsstandaarden bepalen we of de constateringen urgentie 1+, 2, 3 of 4 krijgen. Bij urgentie 4 is het een punt van aandacht en hoeft er niets direct te gebeuren. Bij urgentie 3 is onderhoud gewenst. Constateringen met urgentie 1+ of 2 moeten zo snel mogelijk opgelost worden door reparatie of vervanging.

Hoe lossen we geconstateerde problemen op?

Blijkt uit eeninspectie dat er een urgente reparatie nodig is? Wij geven dit handig aan inons inspectierapport en kunnen het als u wilt meteen voor u oplossen. Onzeinspecteurs hebben een bus die is uitgerust met materialen en gereedschappen.Zij kunnen kleine reparaties meteen uitvoeren. Is het beter om op een latermoment onderhoud te plegen aan het toestel? Ook dat is mogelijk.

Heeft u nog een andere vraag?

Neem gerust contact met ons op.

Ontdek de online Veiligheidsscan

Wilt u weten of uw speeltoestellen inspectie nodig hebben? Doe de Online Veiligheidsscan van ABOS. In de heldere veiligheidsscan beantwoordt u 5 vragen. U krijgt direct antwoord, en ontvangt later een adviesrapport via de mail. De veiligheidsscan is de ideale instap naar een optimale borging van speelveiligheid!

Naar de Veiligheidsscan
Een omslag uitslag  van de ABOS veiligheidsscan

Direct inspectie aanvragen

Heeft u vragen over onze dienstverlening of wilt u vrijblijvend een offerte aanvragen? Wilt u meer weten over het werken bij ABOS, of heeft u een andere vraag? Neem dan contact met ons op.

Hartelijk dank! Je inzending is ontvangen!
Oeps! Er ging iets mis bij het verzenden van het formulier.