Een ABOS-medewerker staat in laagwater met een waterbestendige overall en werkt aan rubberen overbrugging

Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Reparatie
Inspectie
Voor Recreatieschap Stichtse Groenlanden in de provincie Utrecht verzorgt ABOS inspectie, reparatie en onderhoud. Vanaf Lage Vuursche tot aan de Uiterwaarden van de Lek waarborgen de inspecteurs van ABOS speelveiligheid.
  • Sector

    Overheid
  • Locatie

    Regio Utrecht

Schoon, netjes en veilig

Jelle Postma is als senior boswachter verantwoordelijk voor het beheer van de terreinen. Niet dat hij zelf de hand in de grond steekt, maar hij is als directievoerder aanspreekpunt voor alle externe partijen die het beheer uitvoeren. “We hebben in de regio Utrecht meer dan 60 objecten. Denk aan recreatieterreinen met speelelementen, ligweides, stranden, zwemplassen, fietspaden en andere routes. In samenwerking met externe partijen zorgen wij er voor dat deze schoon, opgeruimd en veilig zijn. ABOS helpt ons met het veilig houden van onze speeltoestellen.”

Een ABOS-medewerker staat in het water van Vinkeveen met een waterbestendige overall en inspecteert een speelroer
Een ABOS-medewerker staat in laagwater met een waterbestendige overall en draait een schroef aan

Liefde voor hun werk

Postma ervaart de samenwerking met ABOS als heel positief. “Jan, de inspecteur, komt al meer dan 10 jaar bij ons en weet de weg. Na de inspectie komt Jan vaak even een bak koffie drinken. We bespreken de urgenties die uit de inspectie volgen en maken een offerte voor reparaties of onderhoud. Die kan ABOS ook meteen uitvoeren. Deze korte lijntjes zijn heel fijn!”

Volgens Postma merk je aan alles dat de medewerkers van ABOS liefde voor hun werk hebben. “Begin 2018 kwam ik werken bij het Recreatieschap Stichtse Groenlanden (nu overgenomen door Staatsbosbeheer). Ik heb ABOS uitgenodigd voor een uitleg over hun werkwijze. Het was een warm gesprek. Ik ontmoette bevlogen en gemotiveerde vakmensen die bereid waren om te helpen en mee te denken.”

GeoVisia

Op het gebied van digitalisering beweegt ABOS flexibel mee met de opdracht-gever. Hoewel ABOS inspecteert in de online omgeving van GeoVisia zetten ze voor Recreatieschap Stichtse Groenlanden zonder moeite een field-rapport op.

Binnenkort maakt Recreatieschap Stichtse Groenlanden de overstap naar ArcGIS, een systeem waar ook bij ABOS ervaring mee is. “Wij zien in een rapport graag in een oogopslag wat er nodig is, wat er aankomt qua repa-raties. Dan kunnen we ook budget vrijmaken. Samen met ABOS gaan we in de komende tijd kijken hoe we de rapporten op basis van ArcGIS verder kunnen finetunen.”

Dashboard GeoVisia app
Je merkt aan alles dat de medewerkers van ABOS liefde hebben voor hun werk!
Het logo van Staatsbosbeheer

Jelle Postma

Senior boswachter

Gerelateerd project

Gemeente Opmeer

Inspectie
Onderhoud
Gemeente Opmeer is een groene, kleine plattelandsgemeente in West-Friesland. De gemeente heeft 12.000 inwoners en is een van de weinige, kleine zelfstandige gemeentes.
Speeltoestellen op een grasveld in een woonwijk in Opmeer